Vantaan Pelastakaa Lapset ry

Tule mukaan

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa ja olet osa koko maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset –järjestöä. Vuonna 2019 varsinaisten jäsenten jäsenmaksu on 30 euroa ja nuorisojäsenten (alle 29v) jäsenmaksu on 15 euroa.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Vantaan paikallisyhdistys on mukana vain oppimateriaalitukiohjelmassa.

 

 

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhteystiedot

Lähetä yhdistykselle viestiä osoitteeseen  pelavantaa@gmail.com

Vastaamme meille lähetettyihin viesteihin mahdollisimman pian, viimeistään noin viikon kuluessa. Pyydämme huomioimaan, että toimimme täysin vapaaehtoisvoimin muun elämämme ohessa, joten vastaukset sähköpostiviesteihin saattavat joskus kestää. Kiitos kärsivällisyydestänne!

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Etelä-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)

Puh. 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla

Yhdistyksen syyskokous 2019

Kutsu 06.11.2019

Vantaan Pelastakaa Lapset ry

Yhdistyksen syyskokous

 

Vantaan Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle

 

Aika              tiistaina 26.11.2019 klo 19.00

 

Paikka          Myyrinki, kauppakeskus Iso-Myyri, Myyrmäki, Vantaa

.

 

Kokouksessa suunnitellaan ensi vuoden toimintaa sekä käsitellään sääntöjen mukaiset asiat:

 

  1. Kokouksen avaus

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

  1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

  1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen että nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 

  1. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät

 

  1. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

 

  1. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet

 

  1. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

 

  1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Vantaan Pelastakaa Lapset ry

Susanna Tapani, puheenjohtaja